menu

Kawanabe Kyōsai

b. 1831, Japan
d. 1889

Japanese painter, 1831-1889


Back to top